Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0013(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0368/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0496

Proces-verbal
Luni, 12 decembrie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II - Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II - Spațiul feroviar unic european***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen a prezentat recomandarea A8-0368/2016.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Wim van de Camp și David-Maria Sassoli își prezintă recomandările A8-0373/2016 și A8-0371/2016.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Maria Grapini, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp și David-Maria Sassoli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9, punctul 9.10 și punctul 9.11 al PV din 14.12.2016.

Notă juridică