Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0013(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0368/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0496

Zápisnica
Pondelok, 12. decembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II – Jednotný európsky železničný priestor***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen uviedla odporúčanie A8-0368/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Wim van de Camp a David-Maria Sassoli uviedli svoje odporúčania A8-0373/2016 a A8-0371/2016.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi a Maria Grapini, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a David-Maria Sassoli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9, bod 9.10 a bod 9.11 zápisnice zo dňa 14.12.2016.

Právne oznámenie