Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2016

Texte depuse :

A8-0023/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Proces-verbal
Luni, 12 decembrie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Diane Dodds, neafiliată, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García și Lucy Anderson.

Au intervenit: Violeta Bulc și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 14.12.2016.

Notă juridică