Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 12. december 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Arbejdsplan
 10.Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II - National personbefordring med jernbane ***II - Fælles europæisk jernbaneområde***II (forhandling)
 11.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
 12.De politiske gruppers sammensætning
 13.Udvalgenes sammensætning
 14.Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande *** II (forhandling)
 15.Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (forhandling)
 16.En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (kortfattet forelæggelse)
 17.Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (138 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (59 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (74 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (238 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
Juridisk meddelelse