Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος***II (συζήτηση)
 11.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 13.Σύνθεση των επιτροπών
 14.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα *** II (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (συζήτηση)
 16.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 17.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (166 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (82 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (252 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου