Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 12. decembra 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Program práce
 10.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II – Jednotný európsky železničný priestor***II (rozprava)
 11.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (rozprava)
 12.Zloženie politických skupín
 13.Zloženie výborov
 14.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách *** II (rozprava)
 15.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (rozprava)
 16.Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (stručná prezentácia)
 17.Práva žien v štátoch Východného partnerstva (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (143 kb)  Prezenčná listina (59 kb)
 
Zápisnica (76 kb)  Prezenčná listina (11 kb)
 
Zápisnica (239 kb)  Prezenčná listina (63 kb)
Právne oznámenie