Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2114(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2016

Внесени текстове :

A8-0344/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0484

Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (разискване)
CRE

Доклад относо общото преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент [2016/2114(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Pavel Svoboda (докладчик по становището на комисията JURI), Rainer Wieland, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold и João Ferreira, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Max Andersson и Rainer Wieland.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Georgios Epitideios и Notis Marias.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Richard Corbett.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 13.12.2016 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация