Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2114(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0344/2016

Teksty złożone :

A8-0344/2016

Debaty :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Głosowanie :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0484

Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu [2016/2114(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Pavel Svoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Rainer Wieland w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Sven Giegold i João Ferreira, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maxa Anderssona i Rainera Wielanda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Georgios Epitideios i Notis Marias.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Richard Corbett.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 13.12.2016.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna