Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2114(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0344/2016

Predkladané texty :

A8-0344/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0484

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (rozprava)
CRE

Správa o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Rainer Wieland v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold a João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Max Andersson a Rainer Wieland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Georgios Epitideios a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič a Richard Corbett.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 13.12.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne oznámenie