Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

4. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
CRE

Από τις 12.05 έως τις 12.35, το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ στις Nadia Murad και Lamiya Aji Bashar.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου