Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0195(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2016

Ingivna texter :

A8-0367/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0482

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

5.1. Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0482)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Rättsligt meddelande