Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2114(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2016

Ingivna texter :

A8-0344/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0484

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)
CRE

Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning [2016/2114(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Antagna ändringsförslag: Se bilagan "Omröstningsresultat" , punkt 3

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0484)

De nya bestämmelserna träder i kraft första dagen i den sammanträdesperiod som följer på den sammanträdesperiod då de antas, med undantag av artiklarna 212.1, 212.2, 199 och 200 i arbetsordningen.

Inlägg:

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, före omröstningen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp och Max Andersson, om talmannens beslut att förklara ändringsförslag 320 för ej tillåtligt (talmannen förklarade orsaken till detta beslut).

Parlamentet förkastade via EO (197 för, 453 emot, 39 nedlagda röster), begäran om att skjuta upp omröstningen.

__[A212966]__ presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag __[A212967]__. Den muntliga ändringen beaktades.

Rättsligt meddelande