Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. prosinca 2016. - StrasbourgZavršno izdanje

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Okvirni sporazum između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Narodne Demokratske Republike u programima Unije [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka )

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0482)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


5.2. Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (glasovanje)

Izvješće o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(kvalificirana većina potrebna za tekst Poslovnika, obična većina potrebna za tumačenja i prijedlog odluke)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

Usvojeni amandmani: Vidi Prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.

PRIJEDLOG ODLUKE

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0484)

Nove odredbe stupit će na snagu prvog dana sjednice nakon sjednice na kojoj se Prijedlog usvoji, uz iznimku članka 212. stavaka 1. i 2., članka 199. i članka 200. Poslovnika.

Govorili su:

João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, prije glasovanja, zatražio je da se glasovanje odgodi i Max Andersson, o odluci Predsjednika da amandman 320 proglasi nedopuštenim (Predsjednik je objasnio na čemu se temelji ta odluka).

Elektroničkim glasovanjem (197 za, 453 protiv, 39 uzdržanih) Parlement je odbio zahtjev za odgađanje.

__[A212966]__ podnio je usmeni amandman na amandman __[A212967]__. Amandman je usvojen.


5.4. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini [2016/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: József Nagy (A8-0345/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0485)


5.5. Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (glasovanje)

Izvješće o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije [2016/2072(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0486)


5.6. Prava žena u državama Istočnog partnerstva (glasovanje)

Izvješće o pravima žena u državama Istočnog partnerstva [2016/2060(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0487)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Pravna napomena