Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 13., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
alelnök

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. EU–Algéria-keretmegállapodás az Algéria uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0482)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


5.2. Az Atlanti-óceán északkeleti része: mélytengeri állományok és halászat a nemzetközi vizeken ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0483?)


5.3. A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról [2016/2114(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Minősített többség szükséges a rendelet szövegéhez, egyszerű többség a határozatra irányuló javaslathoz)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Elfogadott módosítások: Lásd A szavazások eredménye” mellékletet, 3. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0484)

A módosítások az elfogadásukat követő ülésszak első napján lépnek hatályba, az eljárási szabályzat 212. cikke (1) és (2) bekezdésének, 199. cikkének és 200. cikkének kivételével.

Felszólalások

João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki a szavazás előtt azt kéri, hogy a szavazást napolják el, és Max Andersson, az elnök azon határozatáról, hogy a 320. módosítást nyilvánítsák elfogadhatatlannak (az elnök kifejti e határozat alapját).

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja az elnapolásra vonatkozó kérelmet (197 mellette, 453 ellene, 39 tartózkodás).

__[A212966]__ szóbeli módosítást terjeszt elő a 181. módosításhoz. A módosítást elfogadják.


5.4. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2015-ben [2016/2009(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: József Nagy (A8-0345/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0485)


5.5. A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós politika (szavazás)

Jelentés a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós politikáról [2016/2072(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadók: Christian Ehler és Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0486)


5.6. A nők jogai a keleti partnerség államaiban (szavazás)

Jelentés a nők jogairól a keleti partnerség államaiban [2016/2060(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0487)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Jogi nyilatkozat