Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. gruodžio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. ES ir Alžyro Respublikos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0482).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


5.2. Giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0483?).


5.3. Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros [2016/2114(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Reglamento tekstui priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, sprendimo aiškinimams ir pasiūlymui reikalinga paprasta balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

Priimti pakeitimai: Žr. priedą "Balsavimo rezultatai" , punktas 3

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0484)

Naujos nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos po jų priėmimo dieną, išskyrus Reglamento 212 straipsnio 1 ir 2 dalis, 199 straipsnį ir 200 straipsnį.

Kalbėjo:

João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu iki balsavimo paprašė, kad balsavimas būtų atidėtas, ir Max Andersson dėl Pirmininko sprendimo paskelbti 320 pakeitimą nepriimtinu (Pirmininkas pateikė tokio sprendimo pagrindimą).

Parlamentas balsuojant elektroniniu būdu (197 už, 453 prieš, 39 susilaikė) atmetė prašymą atidėti balsavimą.

__[A212966]__ pateikė žodinį __[A212967]__ pakeitimo pakeitimą. Žodinis pakeitimas buvo priimtas.


5.4. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m. [2016/2009(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: József Nagy (A8-0345/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0485).


5.5. Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika (balsavimas)

Pranešimas dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos sektorių politikos [2016/2072(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjai: Christian Ehler ir Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0486).


5.6. Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse [2016/2060(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0487).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinis pranešimas