Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Υπογραφή των προέδρων της κοινής δήλωσης σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
CRE

Ο Πρόεδρος, ο Robert Fico (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δηλώσεις πριν να υπογράψουν την κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου