Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 13., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ECON bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés (P7_TA(2013)0114(COR02)) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) (az Európai Parlament által 2013. április 16-án a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA(2013)0114) ((HL C 45., 2016.2.5., 118. o.)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Jogi nyilatkozat