Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2219(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0355/2016

Indgivne tekster :

A8-0355/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0502

Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - StrasbourgEndelig udgave

13. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
CRE

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området [2016/2219(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (ordfører for udtalelse fra FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius og Miguel Urbán Crespo.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Alexander Graf Lambsdorff, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Miguel Urbán Crespo, som besvarede det, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski og Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek og György Hölvényi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar og Nicola Caputo.

Talere: Federica Mogherini og Josef Weidenholzer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 14.12.2016.

Juridisk meddelelse