Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2219(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0355/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0355/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0502

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

13. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
CRE

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2016/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Beatriz Becerra Basterrechea (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius ja Miguel Urbán Crespo.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Miguel Urbán Crespo vastasi, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek ja György Hölvényi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Josef Weidenholzer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.15.

Oikeudellinen huomautus