Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2226(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0330/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0490

Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg

15. Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler *** - Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (forhandling)
CRE

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0332/2016)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale [2016/2226(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Elmar Brok (ordfører for udtalelse fra AFET), Ulrike Lunacek (ordfører for udtalelse fra AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Arne Lietz for S&D-Gruppen, og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan og Adam Szejnfeld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Herbert Dorfmann og Ivan Jakovčić.

Talere: Cecilia Malmström og Maria Arena.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 og punkt 9.3 i protokollen af 14.12.2016.

Juridisk meddelelse