Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2226(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0330/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0490

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** - Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0332/2016)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [2016/2226(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Elmar Brok (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Ulrike Lunacek (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, och Hannu Takkula för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström och Maria Arena.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 och punkt 9.3 i protokollet av den 14.12.2016.

Rättsligt meddelande