Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Пакет „Чиста енергия за всички“ (разискване)
 3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (разискване)
 4.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 5.Време за гласуване
  5.1.Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II (гласуване)
  5.3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (гласуване)
  5.4.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (гласуване)
  5.5.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (гласуване)
  5.6.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Подписване от председателите на общата декларация относно законодателните приоритети на Европейския съюз за 2017 г.
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Преглед на словашкото председателство на Съвета (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
 14.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)
 16.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (разискване)
 17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (161 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (65 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (77 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (12 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (58 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (217 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (264 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (996 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (3653 kb)
Правна информация