Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Pakket "Schone energie voor alle Europeanen" (debat)
 3.Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (debat)
 4.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 5.Stemmingen
  5.1.Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van Algerije aan programma's van de Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (stemming)
  5.3.Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (stemming)
  5.4.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (stemming)
  5.5.Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (stemming)
  5.6.Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Ondertekening door de voorzitters van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de Europese Unie voor 2017
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Evaluatie van het Slovaakse voorzitterschap van de Raad (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (debat)
 14.Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (debat)
 15.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel (resolutie) (debat)
 16.Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) *** (debat)
 17.Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (144 kb)  Presentielijst (65 kb)
 
Notulen (74 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (53 kb)  Hoofdelijke stemming (215 kb)
 
Notulen (240 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (955 kb)  Hoofdelijke stemming (3613 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid