Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL regulatiivsete tehniliste standarditega kriteeriumide puhul, mille alusel tehakse kindlaks, kas tegevust käsitatakse põhitegevusala kõrvaltegevusena (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses alumiiniumipulbri kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses magneesiumnitraatheksahüdraadi kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses magneesiumipulbri kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013, (EL) nr 812/2013, (EL) nr 65/2014, (EL) nr 1254/2014, (EL) 2015/1094, (EL) 2015/1186 ja (EL) 2015/1187 kontrollimisel lubatud hälvete kasutamise osas (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) IIlisa (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas esitatud kaarte ja II lisas esitatud loetelu (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: TRAN

Komisjoni otsus järgmiste delegeeritud õigusaktide tagasivõtmise kohta:

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses Keeniaga – C(2016)07793 – Komisjoni delegeeritud määrus (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa) tagasivõtmine - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Kättesaamise kuupäev: 5. detsember 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

Õigusteave - Privaatsuspoliitika