Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra

4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)04362 – 2016/3017(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 1. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz nosakāmajiem kritērijiem, ja darbību uzskata par papilddarbību pamatdarbībai (C(2016)07643 – 2016/3016(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 1. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz alumīnija pulvera iekļaušanu IIpielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā (C(2016)07647 – 2016/3011(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz magnija nitrāta heksahidrāta iekļaušanu IIpielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā (C(2016)07650 – 2016/3013(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz magnija pulvera iekļaušanu IIpielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā (C(2016)07657 – 2016/3012(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013, (ES) Nr. 812/2013, (ES) Nr. 65/2014, (ES) Nr. 1254/2014, (ES) 2015/1094, (ES) 2015/1186 un (ES) 2015/1187 groza attiecībā uz pielaižu izmantošanu verifikācijas procedūrās (C(2016)07765 – 2016/3014(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. novembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2016)07809 – 2016/3021(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 5. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 Ipielikumā ietvertajām kartēm un IIpielikumā ietverto sarakstu groza minēto regulu (C(2016)07825 – 2016/3038(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

Komisijas lēmums par turpmāk minēto deleģēto aktu atsaukšanu

- Tiek atsaukta 2016. gada 8. jūlija deleģētā regula, ar kuru attiecībā uz Keniju groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007 - C(2016)07793 – Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide - C(2016)04167 – 2016/2832(DEA).

Saņemšanas datums: 2016. gada 5. decembris.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika