Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0159(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2016

Ingivna texter :

A8-0324/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0488

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

9.1. Insolvensförfaranden och förvaltare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0488)

Rättsligt meddelande