Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2298(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0379/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0379/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0495

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0495)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου