Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.15. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος [2016/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0502)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου