Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2013)0114(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 13.12.2016 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.

Правна информация