Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg

16. Preporuka Europske komisije o provedbi Izjave EU-a i Turske i o ponovnoj uspostavi premještaja na temelju Dublinske uredbe (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Preporuka Europske komisije o provedbi Izjave EU-a i Turske i o ponovnoj uspostavi premještaja na temelju Dublinske uredbe (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier i Kati Piri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis i Dimitrios Papadimoulis.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.

Pravna napomena