Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

16. Odporúčanie Európskej komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka a opätovnom zavedení odovzdaní podľa dublinského nariadenia (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Odporúčanie Európskej komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka a opätovnom zavedení odovzdaní podľa dublinského nariadenia (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier a Kati Piri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis a Dimitrios Papadimoulis.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie