Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0235/2016

Внесени текстове :

A8-0235/2016

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 17
CRE 14/12/2016 - 17

Гласувания :

PV 15/12/2016 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0508

Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

17. Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Charles Tannock.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 15.12.2016 г г.

Правна информация