Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt и Lars Adaktusson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder и Jan Zahradil.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Правна информация