Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/3029(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-1341/2016

Debatten :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0510

Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

23. Steun voor Thalidomideslachtoffers (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Steun voor Thalidomideslachtoffers (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Susanne Melior, namens de S&D-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Notis Marias en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús en Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin en Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, over de steun aan slachtoffers van thalidomide (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca en Lorenzo Fontana, namens de ENF, over de steun voor slachtoffers van thalidomide (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 15.12.2016.

Juridische mededeling