Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/3029(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-1341/2016

Debaty :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0510

Protokół
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg

23. Wsparcie dla ofiar talidomidu (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Wsparcie dla ofiar talidomidu (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Notis Marias i Gerard Batten.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús i Barbara Matera, w imieniu grupy politycznej PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens i Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, w imieniu grupy politycznej ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes i Yannick Jadot, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wsparcia dla ofiar talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca i Lorenzo Fontana, w imieniu grupy ENF, w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 15.12.2016.

Informacja prawna