Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3029(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-1341/2016

Debatter :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0510

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

23. Stöd till taliomidoffren (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Stöd till taliomidoffren (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Notis Marias och Gerard Batten.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús och Barbara Matera, för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens och Geoffrey Van Orden, för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy och Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes och Yannick Jadot, för Verts/ALE-gruppen, om stöd till personer som överlevt talidomid (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca och Lorenzo Fontana, för ENF, till stöd för talidomidoffren (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 15.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy