Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2902(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000135/2016 (B8-1818/2016)

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 24
CRE 14/12/2016 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

24. Лекарствени продукти за педиатрична употреба (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000135/2016), зададен от Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, Преразглеждане на Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Elena Gentile, от името на групата S&D, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová и Claude Rolin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, относно Регламента относно лекарствените продукти за педиатрична употреба (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 15.12.2016 г г.

Правна информация