Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 8.Δήλωση του Προέδρου σχετικά με τη λήξη της θητείας του
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία (ψηφοφορία)
  9.9.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II (ψηφοφορία)
  9.10.Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II (ψηφοφορία)
  9.11.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II (ψηφοφορία)
  9.12.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (ψηφοφορία)
  9.13.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts (ψηφοφορία)
  9.14.Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα * (ψηφοφορία)
  9.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (ψηφοφορία)
  9.16.Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (ψηφοφορία)
  9.17.Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (συζήτηση)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 16.Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την επανέναρξη των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου (συζήτηση)
 17.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής (συζήτηση)
 18.Παραβίαση δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με φακέλους ερευνών για την τρομοκρατία (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (συζήτηση)
 21.Επίθεση στον καθεδρικό ναό των Κοπτών στο Κάιρο - θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων (συζήτηση)
 22.Αναγνώριση του περιεχομένου των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης (συζήτηση)
 23.Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (συζήτηση)
 24.Παιδιατρικά φάρμακα (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts
Συνοπτικά πρακτικά (252 kb)  Κατάσταση παρόντων (64 kb)  Παράρτημα 1 (8 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (96 kb)  Κατάσταση παρόντων (12 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (57 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (152 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (347 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (786 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (2383 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου