Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2016. december 14., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésének előkészítése (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata megbízatása végéről
 9.Szavazások órája
  9.1.Fizetésképtelenségi eljárások és fizetésképtelenségi szakértők ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.2.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.3.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.4.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.5.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.6.EU–Norvégia-megállapodás a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.7.A Grúzia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (szavazás)
  9.9.A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása ***II (szavazás)
  9.10.Belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***II (szavazás)
  9.11.Az egységes európai vasúti térség ***II (szavazás)
  9.12.A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I (szavazás)
  9.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts (szavazás)
  9.14.A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja * (szavazás)
  9.15.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (szavazás)
  9.16.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (szavazás)
  9.17.A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (vita)
 14.A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 16.Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (vita)
 17.Azon harmadik országok, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek, illetve e kötelezettség alól mentesülnek: a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata (vita)
 18.Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (vita)
 21.Támadás egy kairói kopt székesegyház ellen – a vallás és a hit szabadsága (vita)
 22.A családi állapotot igazoló okiratok tartalmának elismerése (vita)
 23.Segítségnyújtás a talidomid áldozatainak (vita)
 24.A gyermekgyógyászati gyógyszerek (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Juhan Parts
Jegyzőkönyv (221 kb)  Jelenléti ív (64 kb)  1. melléklet (7 kb)
 
Jegyzőkönyv (87 kb)  Jelenléti ív (11 kb)  A szavazások eredményei (50 kb)  Név szerinti szavazás (296 kb)
 
Jegyzőkönyv (321 kb)  Jelenléti ív (62 kb)  A szavazások eredményei (747 kb)  Név szerinti szavazás (2466 kb)
Jogi nyilatkozat