Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas dėl jo kadencijos pabaigos
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.7.Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (balsavimas)
  9.9.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II (balsavimas)
  9.10.Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II (balsavimas)
  9.11.Bendra Europos geležinkelių erdvė ***II (balsavimas)
  9.12.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (balsavimas)
  9.13.Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts (balsavimas)
  9.14.Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa * (balsavimas)
  9.15.2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)
  9.16.Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis) (balsavimas)
  9.17.BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (diskusijos)
 14.Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo (diskusijos)
 17.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: sustabdymo mechanizmo peržiūra (diskusijos)
 18.Europolo duomenų, susijusių su teroristinės veiklos tyrimu, saugumo pažeidimas (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu (diskusijos)
 21.Išpuolis koptų katedroje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė (diskusijos)
 22.Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (diskusijos)
 23.Parama nuo talidomido nukentėjusiems asmenims (diskusijos)
 24.Pediatrijoje naudojami vaistai (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts
Protokolas
Galutinė teksto versija (216 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  1 Priedas
Galutinė teksto versija (7 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (89 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (46 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (152 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (317 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (748 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (2447 kb)
Teisinis pranešimas