Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2016. gada 15. decembra sanāksmei (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums par sava pilnvaru laika beigām
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Maksātnespējas procedūras un maksātnespējas procesa administratori ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.7.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.8.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (balsošana)
  9.9.Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***II (balsošana)
  9.10.Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II (balsošana)
  9.11.Vienota Eiropas dzelzceļa telpa ***II (balsošana)
  9.12.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (balsošana)
  9.13.Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā: Juhan Parts (balsošana)
  9.14.Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma * (balsošana)
  9.15.Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (balsošana)
  9.16.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (balsošana)
  9.17.KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Darba tirgus reformas un darba attiecības Grieķijā (debates)
 14.Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 16.Eiropas Komisijas ieteikums attiecībā uz ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu un pārsūtīšanas atbilstīgi Dublinas procedūrai atjaunošanu (debates)
 17.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem piemēro vīzas prasību, un to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas: apturēšanas mehānisma pārskatīšana (debates)
 18.Eiropola datu aizsardzības noteikumu pārkāpums saistībā ar terorisma lietu izmeklēšanas datnēm (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (debates)
 21.Uzbrukums koptu katedrālei Kairā: reliģijas un ticības brīvība (debates)
 22.Civilstāvokļa dokumentu satura atzīšana (debates)
 23.Atbalsts no talidomīda lietošanas cietušajiem (debates)
 24.Pediatrijā lietojamas zāles (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā: Juhan Parts
Protokols (218 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  1 Pielikums (7 kb)
 
Protokols (88 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (47 kb)  Balsojumi pēc saraksta (151 kb)
 
Protokols (312 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (768 kb)  Balsojumi pēc saraksta (2492 kb)
Juridisks paziņojums