Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 14. december 2016 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (razprava)
 8.Izjava predsednika o koncu njegovega mandata
 9.Čas glasovanja
  9.1.Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (glasovanje)
  9.9.Normalizacija kontov železniških podjetij ***II (glasovanje)
  9.10.Notranje storitve železniškega potniškega prevoza ***II (glasovanje)
  9.11.Enotno evropsko železniško območje ***II (glasovanje)
  9.12.Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I (glasovanje)
  9.13.Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts (glasovanje)
  9.14.Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo * (glasovanje)
  9.15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (glasovanje)
  9.16.Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (glasovanje)
  9.17.Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Reforme trga dela in odnosi med delodajalci in delojemalci v Grčiji (razprava)
 14.Razmere na področju pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Priporočilo Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo (razprava)
 17.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: sprememba mehanizma zadržanja (razprava)
 18.Kršitev varstva podatkov Europola v zvezi z datotekami preiskav terorizma (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti (razprava)
 21.Napad na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja (razprava)
 22.Priznavanje vsebine listin o osebnem stanju (razprava)
 23.Pomoč žrtvam talidomida (razprava)
 24.Pediatrična zdravila (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts
Zapisnik
Končna izdaja (213 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
  Priloga 1
Končna izdaja (7 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (88 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (46 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (145 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (306 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (730 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (2464 kb)
Pravno obvestilo