Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург

6.6. Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1341/2016 и B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1341/2016

Приема се (P8_TA(2016)0510)

(Предложението за резолюция B8-1343/2016 отпада.)

Правна информация