Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 15. december 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Internationale luftfartsaftaler (indgivne beslutningsforslag)
 3.Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti
  4.2.Rohingya-mindretallets situation i Myanmar
  4.3.Massegrave i Irak
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti (afstemning)
  6.2.Rohingya-mindretallets situation i Myanmar (afstemning)
  6.3.Massegrave i Irak (afstemning)
  6.4.Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav: revision af suspensionsmekanismen ***I (afstemning)
  6.5.Indsigelse, jf. artikel 106: Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (afstemning)
  6.6.Støtte til thalidomidofre (afstemning)
  6.7.Lægemidler til pædiatrisk brug (afstemning)
  6.8.Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (afstemning)
  6.9.Internationale luftfartsaftaler (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (forhandling)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Andragender
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (193 kb)  Deltagerliste (60 kb)
 
Protokol (82 kb)  Deltagerliste (11 kb)  Afstemningsresultater (34 kb)  Afstemning ved navneopråb (45 kb)
 
Protokol (265 kb)  Deltagerliste (62 kb)  Afstemningsresultater (521 kb)  Afstemning ved navneopråb (668 kb)
Juridisk meddelelse