Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 stycznia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

21. Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (2017/2502(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Goerensa, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Beatriz Becerra Basterrechea, aby zadać przedmówcy pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos, aby odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Daniel Buda i Linda McAvan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica i Ernest Urtasun.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Ian Borg.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna