Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

21. Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (2017/2502(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Eleftherios Synadinos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos och Beatriz Becerra Basterrechea, som ställde en fråga ("blått kort") till Kostas Chrysogonos.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Kostas Chrysogonos, som besvarade en fråga (”blått kort”) från Beatriz Becerra Basterrechea, Daniel Buda och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica och Ernest Urtasun.

Talare: Christos Stylianides och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande