Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 18. ledna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení nominací)
 3.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)
 4.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)
 5.Předložení dokumentů
 6.Plán práce
 7.Hlasování
  7.1.Početní složení stálých výborů (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Program činností maltského předsednictví Rady (rozprava)
 11.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení nominací)
 12.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení výsledků)
 13.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
 16.Volba kvestorů Evropského parlamentu
 17.Změna pořadu jednání
 18.Jmenování členů výborů
 19.Aktuální stav jednání o dani z finančních transakcí (rozprava)
 20.Členství ve výborech a delegacích
 21.Nouzová pomoc uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech (rozprava)
 22.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (krátké přednesení)
 23.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 24.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)
 Příloha 2 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování)
 Příloha 3 – Volba kvestorů Evropského parlamentu
Zápis
Konečné znění (195 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (65 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (7 kb)
  Příloha 2
Konečné znění (7 kb)
  Příloha 3
Konečné znění (6 kb)
 
Zápis
Konečné znění (86 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (18 kb)
 
Zápis
Konečné znění (299 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (220 kb)
Právní upozornění