Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου européen (πρώτος γύρος ψηφοφοριών) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 3.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφοριών)
 4.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρώτος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 11.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 12.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (συζήτηση)
 16.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 17.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 18.Διορισμοί σε επιτροπές
 19.Πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (συζήτηση)
 22.Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 24.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας)
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)
 Παράρτηµα 3 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb)  Κατάσταση παρόντων (65 kb)  Παράρτημα 1 (7 kb)  Παράρτημα 2 (7 kb)  Παράρτημα 3 (6 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (94 kb)  Κατάσταση παρόντων (12 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (17 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (322 kb)  Κατάσταση παρόντων (72 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (199 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου