Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 18 stycznia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)
 3.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania)
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 5.Składanie dokumentów
 6.Porządek obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Skład liczbowy komisji stałych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Program działań prezydencji maltańskiej (debata)
 11.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)
 12.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 13.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
 16.Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego
 17.Zmiana porządku obrad
 18.Mianowanie członków komisji
 19.Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych (debata)
 20.Skład komisji i delegacji
 21.Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (debata)
 22.Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (krótka prezentacja)
 23.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 24.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania)
 Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (druga tura głosowania)
 Załącznik 3 - Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego
Protokół
Wersja ostateczna (195 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (65 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 3
Wersja ostateczna (6 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (86 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (18 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (309 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (204 kb)
Informacja prawna