Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 18. januára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (prvé kolo hlasovania) (ohlásenie kandidatúr)
 3.Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo voľby)
 4.Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo voľby) (ohlásenie výsledkov)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Program práce
 7.Hlasovanie
  7.1.Počet členov stálych výborov (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Program činností maltského predsedníctva Rady (rozprava)
 11.Voľba podpredsedov Parlamentu (druhé kolo voľby) (ohlásenie kandidatúr)
 12.Voľba podpredsedov Parlamentu (druhé kolo voľby) (ohlásenie výsledkov)
 13.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. decembra 2016 (rozprava)
 16.Voľba kvestorov Parlamentu
 17.Zmena programu rokovania
 18.Vymenovania do výborov
 19.Aktuálny stav rokovaní o dani z finančných transakcií (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Núdzová pomoc utečencom a migrantom, ktorí sú vystavení nepriaznivým poveternostným podmienkam v európskych táboroch (rozprava)
 22.Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T (stručná prezentácia)
 23.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 24.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Voľba podpredsedov Parlamentu (Prvé kolo voľby)
 Príloha 2 - Voľba podpredsedov Parlamentu (Druhé kolo voľby)
 Príloha 3 - Voľba kvestorov Európskeho parlamentu
Zápisnica
Finálna verzia (196 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (65 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (7 kb)
  Príloha 2
Finálna verzia (7 kb)
  Príloha 3
Finálna verzia (6 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (87 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (18 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (305 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (206 kb)
Právne oznámenie